شرکت گوگل به دنبال راهی برای ایجاد تجربه حضور هرچه طبیعی تر و واقعی تر کاربر در تور واقعیت مجازی است. درهمین راستا گوگل با آزمایش فناوری تصویربرداری میدان نوری (Light Field)، نشان داده است که چگونه دنیای واقعیت مجازی می تواند آنقدر به باور شما نزدیک شود و تجربه ای برایتان به ارمغان بیاورد که اگر جدا در آن محل حضور داشتید آن را تجربه می کردید.

ادامه مطلب ←