فیلم را در صفحه نمایش گوشی خود تمام صفحه نموده و تلفن همراه را در جهات مختلف حرکت دهید تا تمام ۳۶۰ درجه محیط این فیلم را تماشا کنید. چنین فیلم هایی انتخابی ایده آل برای استفاده در هدست واقعیت مجازی برای موبایل نیز هستند.
همچنین می توانید با استفاده از drag موس، در رایانه خود نیز این فیلم ۳۶۰ درجه را مشاهده کنید.